GLB har fått tillatelse fra NVE til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Øyeren innenfor tidsperioden 9. til 28 april.

:: Les mer 9. april 2015

Vi søker en fleksibel og samarbeidsorientert medarbeider som tar initiativ og kan arbeide selvstendig med prosjekter og oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområder.

Sverre Rognlien var direktør i GLB fra 1980 til 1992. Etter dette bidro han som redaktør i arbeidet med GLB's tredje historiebok.

:: Les mer 25. februar 2015

GLBs konsesjonssøknad om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen og økt senking av Osensjøen er nå lagt ut på høring gjennom NVE.  

:: Les mer 19. februar 2015

Internasjonal forskerkonferanse om hydrologi og klima

på Lillehammer 7.-9. september.

 

:: Les mer 11. februar 2015

Bioforsk har utarbeidet en rapport om konsekvenser av senkingstiltak for landbruksarealene rundt Lomnessjøen.

:: Les mer 5. februar 2015