Ny fiskeundersøkelse i Osensjøen viser store endringer i lagesildbestanden siden slutten av 1990-tallet.

:: Les mer 23. juli 2014

NVE har gitt tillatelse til å prøve ut justert flomtapping på sommerstid fra Øyeren over en periode på 5 år.

:: Les mer 23. juli 2014

Nytt manøvreringsreglement for Øyeren ble fastsatt ved Kgl. res av 20. juni 2014.

:: Les mer 27. juni 2014

Årets vårflom i Glomma og Lågen har kulminert, og ble mindre enn fryktet.

:: Les mer 13. juni 2014

Vannføringen er nå omtrent på nivået for middelflom og forventes å stige.

:: Les mer 22. mai 2014

Mye snø, sterk snøsmelting, nedbør i vente og arbeider i Nedre Vinstra kraftverk gjør det nødvendig å flomtappe fra Olstappen magasin.

:: Les mer 22. mai 2014