NVE har avgitt sin innstilling til GLBs søknad om å øke overføringen fra Glomma ved Høyegga til Rena fra 55 m3/s til 60 m3/s.

:: Les mer 1. oktober 2014

Sommeren/høsten 2014 (Juli-September) foretas det vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid på 7 av våre tiltaksbruer som er pålagt i skjønn.

:: Les mer 23. september 2014

GLB er i hht til regler for sikkerhet ved damanlegg blitt pålagt å utføre tiltak på Dam Tesse. Arbeidet vil bli gjennomført i perioden november 2014 til ca. september 2015.

:: Les mer 23. september 2014

Kortvarig redusert minstevannføring i Glomma fra Høyegga

:: Les mer 19. september 2014

Etablering av anleggsvei i Knutshø landskapsvernområde.

:: Les mer 3. september 2014

Ny fiskeundersøkelse i Osensjøen viser store endringer i lagesildbestanden siden slutten av 1990-tallet.

:: Les mer 23. juli 2014