GLB planlegger oppgradering av dam Olstappen i 2016 – 2018.

:: Les mer 12. mai 2016

GLB har fått tillatelse fra NVE til å fravike tappekurven for Øyeren i perioden 28. – 30. april

:: Les mer 28. april 2016

Bildet: Før tunnelinspeksjonen kan gjennomføres må det settes bjelkestengsel ved innløpet til tappetunnelen i reguleringssona oppstrøms dammen. Det må...
:: Les mer 6. april 2016

Årlig oppvandring i fisketrappene er registrert siden 1985. De tre siste årene har det blitt stadig nye rekorder.....

:: Les mer 27. desember 2015

Anleggsarbeidet ved dam Tesse er nå ferdig etter ca. 8 måneder med intens aktivitet.

:: Les mer 7. desember 2015

Ved kgl. res av 23. oktober 2015 har GLB fått konsesjon til økt regulering i Markbulia til kote 867.

:: Les mer 27. oktober 2015

Designet og utviklet av Hamar Media AS – www.hamarmedia.no