Årlig oppvandring i fisketrappene er registrert siden 1985. De tre siste årene har det blitt stadig nye rekorder.....

:: Les mer 27. desember 2015

Anleggsarbeidet ved dam Tesse er nå ferdig etter ca. 8 måneder med intens aktivitet.

:: Les mer 7. desember 2015

Ved kgl. res av 23. oktober 2015 har GLB fått konsesjon til økt regulering i Markbulia til kote 867.

:: Les mer 27. oktober 2015

Utfiskingsprosjektet som startet i 2013 med støtte fra GLB, når sine mål og vel så det.....

 

:: Les mer 27. oktober 2015

Redusert minstevannføring fra Kaldfjorden i perioden 16. august tom 15. september 2015.

:: Les mer 14. august 2015

Fredrik Staff Edin ansatt som ny sivilingeniør i GLB.

:: Les mer 27. juli 2015

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media avd. Rim – www.rim.no