GLB ønsker alle en GOD FERIE.

Les om Isforhold i regulerte vassdrag og se våre brosjyrer Usikre vann med kart over fire regioner i Glomma og Lågen.

:: Les mer

Nyutviklet app for visning av vannstander i Glommavassdraget.

:: Les mer

Siv Vassdal startet som ingeniør på avdelingen Dam og bygg den 31. mars.

:: Les mer

Anniken Moseng Ryen ble ansatt som administrasjonssjef fra 10. mars 2014.

:: Les mer

GLB har fått tillatelse fra NVE til å senke Olstappen tidligere enn vanlig på grunn av nødvendige arbeider i Nedre Vinstra kraftverk.

:: Les mer

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har i 2012-13 gjennomført en undersøkelse av aurebestanden i Søre Osa og Østre Æra.

:: Les mer