Redusert minstevannføring fra Kaldfjorden i perioden 16. august tom 15. september 2015.

:: Les mer 14. august 2015

Fredrik Staff Edin ansatt som ny sivilingeniør i GLB.

:: Les mer 27. juli 2015

Søk på «GLB vannstander» for å laste ned appen.

 

:: Les mer 28. mai 2015

 

Oppgradering av dam Tesse startet i desember 2014.

:: Les mer 20. mai 2015

GLB fikk ved kgl. res 24. april konsesjon for å øke overføringen fra Glomma ved Høyegga til Rena med 5 m3/s.

:: Les mer 30. april 2015

GLB har fått tillatelse fra NVE til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Øyeren innenfor tidsperioden 9. til 28 april.

:: Les mer 9. april 2015