Søk på «GLB vannstander» for å laste ned appen.

 

:: Les mer 28. mai 2015

 

Oppgradering av dam Tesse startet i desember 2014.

:: Les mer 20. mai 2015

GLB fikk ved kgl. res 24. april konsesjon for å øke overføringen fra Glomma ved Høyegga til Rena med 5 m3/s.

:: Les mer 30. april 2015

GLB har fått tillatelse fra NVE til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Øyeren innenfor tidsperioden 9. til 28 april.

:: Les mer 9. april 2015

Vi søker en fleksibel og samarbeidsorientert medarbeider som tar initiativ og kan arbeide selvstendig med prosjekter og oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområder.

GLBs konsesjonssøknad om overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen og økt senking av Osensjøen er nå lagt ut på høring gjennom NVE.  

:: Les mer 19. februar 2015